• SÄG JA TILL SVARTA JOBB
  • SÄG JA TILL SVARTA JOBB
  • SÄG JA TILL SVARTA JOBB
  • SÄG JA TILL SVARTA JOBB

Sotningstaxa

Sotningstaxa 1 maj 2018- 31 mars 2019

Utdrag ur gällande sotningstaxa i Oskarshamns Kommun.

Timpris 573 kr.
Priser inkl. moms (25%), avrundat till hela kronor.

——————————————————————

Vanliga avgifter i småhus:

1. Grundavgift/Inställelse

Helårsbebott hus; 189 kr
Fritidshus; 285 kr

2. Objektsavgifter

Värmepanna (högst 50kW)
eldad uteslutande med olja; 243 kr
eldad uteslutande med olja, miljögodkänd, 290 kr
eldad helt eller delvis med fast bränsle, 290 kr
eldad helt eller delvis med fast bränsle, miljögodkänd, 310 kr

Lokaleldstäder
Braskamin, 239 kr
Övriga lokaleldstäder (kakelugn, köksspis, kamin, öppen spis mm) 191 kr
Större köksspis,köksspis med spjällbotten, 363 kr

Rensning av ventilation
Timtid 595 kr eller enligt överenskommelse
Rengöring av ventilation berättigar till ROT-avdrag, kontakta oss för info

3. Övrigt

Steghämtning, 58 kr
Stoftsugning, 41 kr
Demontering/montering av pelletsaggregat, 40 kr

För arbeten vilka beställes utom ordinarie planering uttages timersättning för arbete och restid, samt reseersättning.

Täthetsprovning/kamerainspektion vid nyinstallation, försäljning etc.
Vid besiktning av rökkanal till en eldstad, 1900 kr*
För varje tillkommande rökkanal, 350 kr

Täthetsprovning/kamerainspektion med anledning av sprängning.
Förbesiktning av en eldstad, 1900 kr*
För varje tillkommande rökkanal, 350 kr.

Efterbesiktning av en eldstad 1500 kr*
För varje tillkommande rökkanal, 350 kr.

*Avgift för restid kan tillkomma utanför Oskarshamns kommun samt för svårtillgängliga fastigheter.