Välkommen till
OskarshamnsSotarna

Sotaren -oberoende kunskapskälla inom värme och ventilation.

Från 240401 ingår vi i Räddningtjänsten Sydosts organisation.
För mer information, se www.rtso.se under rubrik Sotning och brandskyddskontroll.

För dig kund kommer inga direkta förändringar ske, det kommer vara samma personal som genomför sotningen och brandskyddskontrollen.
Dina protokoll och fakturor kommer från och med 240401 ha Räddningstjänsten Sydost som avsändare. 

Läs mer om oss Hur ofta ska man sota?

Som privatperson

Sotaren kommer regelbundet till dig för att utföra en brandskyddskontroll i syfte att förebygga brand. Dessutom rensar vi dina rökkanaler och sotar ur dina eldstäder.

Som fastighetsägare

Alla eldstäder som är i bruk, även i flerbostadshus, måste regelbundet brandskyddskontrolleras och sotas. Vi utför såväl sotning som besiktning, kamerainspektion och röktryckprovning av eldstäder och skorstenar.

Priser

Taxorna för sotning och brandskyddskontroll antas av kommunfullmäktige och höjs genom indexuppräkning varje år.