Välkommen till
OskarshamnsSotarna

Din sotare i Högsby och Oskarshamn

Sotaren -oberoende kunskapskälla inom värme och ventilation.

Skorstensfejarens uppgift är att förebygga brand. Vi utför vårt uppdrag genom regelbundna rengöringar och brandskyddskontroller i alla fastigheter där man eldar för uppvärmning eller för trivsel. Vi utför över 10 000 sotningar och 2500 besiktningsuppdrag varje år.

Från 240401 ingår vi i Räddningtjänsten Sydosts organisation.
För dig kund kommer inga direkta förändringar ske, det kommer vara samma personal som genomför sotningen och brandskyddskontrollen. Några förändringar av fordon och personalens kläder kommer heller inte ske i första skedet. Telefonnummer kommer att bytas men tills vidare fungerar 0491-91800 som tidigare.
Brev och fakturor kommer från och med 240401 ha Räddningstjänsten Sydost som avsändare. 

Läs mer om oss Hur ofta ska man sota?

Som privatperson

Sotaren kommer regelbundet till dig för att utföra en brandskyddskontroll i syfte att förebygga brand. Dessutom rensar vi dina rökkanaler och sotar ur dina eldstäder.

Som fastighetsägare

Alla eldstäder som är i bruk, även i flerbostadshus, måste regelbundet brandskyddskontrolleras och sotas. Vi utför såväl sotning som besiktning, kamerainspektion och röktryckprovning av eldstäder och skorstenar.

Priser

Taxorna för sotning och brandskyddskontroll antas av kommunfullmäktige och höjs genom indexuppräkning varje år.