Välkommen till
OskarshamnsSotarna

Din sotare i Högsby och Oskarshamn

Sotaren -oberoende kunskapskälla inom värme och ventilation.

Skorstensfejarens uppgift är att förebygga brand. Vi utför vårt uppdrag genom regelbundna rengöringar och brandskyddskontroller i alla fastigheter där man eldar för uppvärmning eller för trivsel. Vi utför över 10 000 sotningar och 2500 besiktningsuppdrag varje år.

OBS! Om vi ringer eller smsar dig från något av våra nummer (se under ”kontakt”) kommer vi aldrig be dig använda ditt bank-id, varken godkänna bokad tid eller betala för någon tjänst.

Läs mer om oss Hur ofta ska man sota?

Som privatperson

Sotaren kommer regelbundet till dig för att utföra en brandskyddskontroll i syfte att förebygga brand. Dessutom rensar vi dina rökkanaler och sotar ur dina eldstäder.

Som fastighetsägare

Alla eldstäder som är i bruk, även i flerbostadshus, måste regelbundet brandskyddskontrolleras och sotas. Vi utför såväl sotning som besiktning, kamerainspektion och röktryckprovning av eldstäder och skorstenar.

Priser

Taxorna för sotning och brandskyddskontroll antas av kommunfullmäktige och höjs genom indexuppräkning varje år.