Elda rätt

Att elda rätt är en konst!

Oskarshamns kommun består till stor del av landsbygd, vi har därför gott om fastigheter som värms av vedeldning. Vid bra förbränning släpper en vedeldad eldstad ut lika mycket koldioxid i atmosfären som veden själv gör om den bryts ned naturligt. Felaktig eldning är däremot både miljö- och hälsofarlig.

Vid eldning med fuktig ved eller strypt drag släpps stora mängder tjära ut i luften. Tjära avsätts också i rökkanalen och blir en tickande brandfara. Om tjäran antänds (s.k. soteld) kan mycket höga temperaturer uppstå i skorstenen och dess intilliggande byggnadsdelar.

Gå ut och titta på din rök.

Det enklaste knepet för att se om du eldar rätt är att titta på röken… Skorstenen ska bara ryka vid uppstart, sedan ska man endast kunna se vit kondensånga vintertid och ett värmedaller sommartid.

Rätt eldning börjar med lagring av ved

Veden ska lagras minst ett år före användandet, kluven och staplad utomhus. Den bör lagras under tak, men man skall inte täcka stapeln på sidorna med presenning eller liknande. Det gör ingenting om det ”regnar in” på veden, ytfuktigheten torkar snart ut. Vedstapeln skall stå luftigt på alla sidor, det är luften som torkar veden.

Ved som skall torka måste upp ifrån marken eftersom jorden hela tiden avsöndrar fukt. Stapla därför veden på träpallar eller liknande för att få en bra luftgenomströmning under veden.

Vid kallt eller fuktigt väder är det lämpligt att ta in veden 1-2 dygn innan användning för torka ur ytfukten.

Viktigt med snabb uppstart!

Använd alltid torr ved i lämplig storlek. Se till att få en snabb uppstart. När man tänder en kall eldstad är det svårt att helt undvika rök och utsläpp av farliga ämnen. Minska problemet genom att få eldstaden varm så fort som möjligt. Elda först en mindre tändbrasa med papper och rikligt med torr, finkluven ved. Först när tändveden brinner ordentligt är det dags att lägga på grövre vedträn.

Pyrelda aldrig!

Många stryper luften till förbränningen, vilket leder till att de miljöskadliga ämnen som finns i veden inte brinner upp utan släpps ut i luften. Dessutom bildas en tjärbelägging i skorstenen.

Elda inte skräp!
Det är inte tillåtet att elda målade eller tryckimpregnerade bräder, hushållsavfall eller annan skräp i en villapanna. Röken som bildas är ohälsosam och stör både miljö och grannar.