Taksäkerhet

För att skorstensfejare och andra som arbetar på tak ska ha så säker arbetsmiljö som möjligt finns ett antal föreskrifter för hur säkerhetsanordningar ovan tak skall utformas.

Som fastighetsägare är du ansvarig för att reglerna följs i din fastighet, underlåtelse kan ge påföljder. Skorstensfejaremästaren har befogenhet att sätta nyttjandeförbud om taksäkerheten anses vara för dålig för att sotning och brandskyddskontroll ska kunna utföras. Det är därför viktigt att känna till vad som gäller för det egna huset. Om du är osäker, kontakta stadsbyggnadskontoret eller skorstensfejaremästaren.

Om du har en äldre fastighet och exempelvis lägger om taket, glöm inte att se över takskyddet! Reglerna gäller retroaktivt även för äldre hus.

För villor/småhus gäller följande:
Om fasaden är högre än 4 meter vid uppstigningsstället krävs fast väggstege.
Är fasadens höjd lägre kan lös stege användas. Vid takfoten skall då ett glidskydd vara monterat så att stegen inte kan glida i sidled. Glidskydd finns i olika modeller, och finns att köpa på byggvaruhus.

Skorstensstege/arbetsplan skall vara monterat på skorstenen om dess höjd över takanslutningen är mer än 1,2 m.

Om skorstenen befinner sig mer än 1 m från uppstigningsstället skall fast takstege vara monterad. Om skorstenen befinner sig mer än 1 m i sidled från takstegen/uppstigningsstället skall även takbrygga monteras.

På Boverkets hemsida kan man finna mer information:
www.boverket.se

Takskyddsföreningen har gett ut bra broschyrer om taksäkerhet:
www.taksakerhet.se