Sotningstaxa Oskarshamn

Sotningstaxa 1 april 2022- 31 mars 2023

Utdrag ur gällande sotningstaxa i Oskarshamns Kommun.

Timpris 618 kr.
Priser inkl. moms (25%), avrundat till hela kronor.


Vanliga avgifter i småhus:

1. Grundavgift/Inställelse

Helårsbebott hus; 204 kr
Fritidshus; 306 kr

2. Objektsavgifter

Värmepanna (högst 50kW)
eldad uteslutande med olja; 260 kr
eldad uteslutande med olja, miljögodkänd, 313 kr
eldad helt eller delvis med fast bränsle, 313 kr
eldad helt eller delvis med fast bränsle, miljögodkänd, 335kr

Lokaleldstäder
Öppen spis, bastukamin, bakugn, ässja, pelletskamin 206 kr
Övriga lokaleldstäder; braskamin, kakelugn, vedspis etc 258 kr
Större köksspis, köksspis med spjällbotten, 384 kr

3. Övrigt

Steghämtning, 60 kr
Stoftsugning, 45 kr
Demontering/montering av pelletsaggregat, 42 kr

För arbeten vilka beställes utom ordinarie planering uttages timersättning för arbete och restid, samt reseersättning.


Täthetsprovning/kamerainspektion vid nyinstallation, försäljning etc.

Vid besiktning av rökkanal till en eldstad, 2100 kr*
För varje tillkommande rökkanal, 400 kr

Täthetsprovning/kamerainspektion med anledning av sprängning.

Förbesiktning av en eldstad, 2100 kr*
För varje tillkommande rökkanal, 400 kr.

Efterbesiktning av en eldstad 1700 kr*
För varje tillkommande rökkanal, 400 kr.

Rensning av ventilation etc.

Pris enligt överenskommelse
Rengöring av ventilation och övriga arbeten som inte är lagstadgade kan berättiga till ROT-avdrag, kontakta oss för info

*Avgift för restid kan tillkomma utanför Oskarshamns kommun samt för svårtillgängliga fastigheter.