Regler och rekommendationer

Lagen om skydd mot olyckor som trädde i kraft 040101 ger varje kommun ansvar att bestämma vilka sotningsfrister som ska gälla.

En stor förändring är rengöringen av spisfläktar och imkanaler från villakök, där rensningsplikten helt togs bort.

I korthet:

  • Vedeldade värmepannor utan keramisk beläggning i förbränningskammaren ska sotas fyra gånger per år, med ett längre uppehåll sommartid. Brandskyddskontroll ska utföras vart tredje år.
  • Vedeldade värmepannor med keramisk beläggning (miljögodkända) ska sotas två gånger per år. Brandskyddskontroll ska utföras vart tredje år.
  • Värmepannor med pelletsbrännare skall sotas två gånger per år. Brandskyddskontroll vart tredje år.
  • Pelletspannor (helautomatisk, standardiserad anläggning som är speciellt konstruerad för pellets) sotas en gång per år. Brandskyddskontroll ska utföras vart sjätte år.
  • Oljeeldade värmepannor skall sotas vartannat år. Brandskyddskontroll vart sjätte år.
  • Lokaleldstäder (braskaminer, kakelugnar, kaminer, vedspisar etc) skall sotas en gång per år. Brandskyddskontroll vart tredje år.
  • Lokaleldstäder som används i mindre omfattning ska sotas vart tredje år. Mindre omfattning innebär eldning en gång i veckan eller mindre, med en total årsförbrukning som inte överskrider 1 m3 ved. Brandskyddskontroll ska då utföras vart sjätte år.

OBS! Sotning måste alltså utföras minst vart tredje år i lokaleldstäder, även om dessa är placerade i ett fritidshus. När mer än tre år passerat måste eldstaden kontrolleras av sotningsväsendet innan den får tas i bruk igen.

Många kunder vill ha sotning och/eller ventilationsrensning oftare då de eldar mycket eller har problem med allergi och astma. Kontakta oss så ordnar vi en lämplig rensningsplan för ditt boende.

Värt att veta: 1 mm sotbeläggning i din värmepanna ökar årsförbrukningen av olja med 5%

Läs mer: