Regler och rekommendationer

Lagen om skydd mot olyckor som trädde i kraft 040101 ger varje kommun ansvar att bestämma vilka sotningsfrister som ska gälla.
Fristerna för brandskyddskontroll bestäms däremot av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

En stor förändring är rengöringen av spisfläktar och imkanaler från villakök, där rensningsplikten helt togs bort 2004.
Rensningsplikten för restaurangkök kvarstår dock.

I korthet:

 • Vedeldade värmepannor utan keramisk beläggning i förbränningskammaren ska sotas fyra gånger per år i Oskarshamns kommun, och tre gånger per år i Högsby kommun. Båda med ett längre uppehåll sommartid.
  Brandskyddskontroll ska utföras vart tredje år.
 • Vedeldade värmepannor med keramisk beläggning (miljögodkända) ska sotas två gånger per år.
  Brandskyddskontroll ska utföras vart tredje år.
 • Värmepannor med pelletsbrännare skall sotas två gånger per år.
  Brandskyddskontroll vart tredje år.
 • Pelletspannor (helautomatisk, standardiserad anläggning speciellt konstruerad för pellets) sotas en gång per år i Oskarshamns kommun och två gånger per år i Högsby kommun. Brandskyddskontroll ska utföras vart sjätte år.
 • Oljeeldade värmepannor skall sotas vartannat år.
  Brandskyddskontroll vart sjätte år.
 • Lokaleldstäder (braskaminer, kakelugnar, kaminer, vedspisar etc) skall sotas en gång per år.
  Brandskyddskontroll vart tredje år.
 • Lokaleldstäder som används i mindre omfattning ska sotas vart tredje år. Mindre omfattning innebär eldning en gång i veckan eller mindre, med en total årsförbrukning som inte överskrider 1 m3 ved.
  Brandskyddskontroll ska då utföras vart sjätte år.

OBS! Sotning måste alltså utföras minst vart tredje år i lokaleldstäder, även om dessa är placerade i ett fritidshus. När mer än tre år passerat måste eldstaden kontrolleras av sotningsväsendet innan den får tas i bruk igen.

Många kunder vill ha sotning och/eller ventilationsrensning oftare då de eldar mycket eller har problem med allergi och astma. Kontakta oss så ordnar vi en lämplig rensningsplan för ditt boende.

Värt att veta: 1 mm sotbeläggning i din värmepanna ökar årsförbrukningen av olja med 5%

Läs mer: