Taxa för brandskyddskontroll Oskarshamn

Utdrag ur gällande taxa för brandskyddskontroll i Oskarshamns Kommun. (från 2023-05-01)

Priser inkl. moms (25%), avrundat till hela kronor.


Grundavgift

Grundavgift/inställelseavgift skiljer sig mellan helårsbebodda hus och fritidshus.

Helårsbebott hus; 376 kr
Fritidshus; 566kr

Objektsavgift

Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal; 853 kr
Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till rökkanal i samma skorsten; 380 kr

Avgifter för fördjupad kontroll, separat utförd efterkontroll etc.

Timpris 1139 kr

Kontroll efter föreläggande fast pris 570 kr

Särskilda bestämmelser

För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för detta inte har meddelats, utgår ersättning för återbesök med 1139 kr/tim samt transportersättning. Utöver detta debiteras den ordinarie grundavgiften för första besöket samt administrationsavgift.