• SÄG JA TILL SVARTA JOBB
  • SÄG JA TILL SVARTA JOBB
  • SÄG JA TILL SVARTA JOBB
  • SÄG JA TILL SVARTA JOBB

Taxa för brandskyddskontroll

Utdrag ur gällande taxa för brandskyddskontroll i Oskarshamns Kommun. (201201-210331)

Priser inkl. moms (25%), avrundat till hela kronor.

——————————————————————

Grundavgift

Grundavgift/inställelseavgift skiljer sig mellan helårsbebodda hus och fritidshus.

Helårsbebott hus; 344 kr
Fritidshus; 517 kr

Objektsavgift

Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal; 780kr
Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till rökkanal i samma skorsten; 347 kr

Avgifter för fördjupad kontroll, separat utförd efterkontroll etc.

Timpris 1041 kr

Kontroll efter föreläggande fast pris 520 kr

Särskilda bestämmelser

För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för detta inte har meddelats, utgår ersättning för återbesök med 1041 kr/tim samt transportersättning. Utöver detta debiteras den ordinarie grundavgiften för första besöket samt administrationsavgift.