Taxa för brandskyddskontroll Högsby

Utdrag ur gällande taxa för brandskyddskontroll i Högsby Kommun. (230101-231231)

Priser inkl. moms (25%), avrundat till hela kronor.


Grundavgift

Grundavgift/inställelseavgift skiljer sig mellan helårsbebodda hus och fritidshus.

Helårsbebott hus; 509 kr
Fritidshus; 689 kr

Objektsavgift

Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal; 788 kr
Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till rökkanal i samma skorsten; 350 kr

Avgifter för fördjupad kontroll, separat utförd efterkontroll etc.

Timpris 1050 kr

Kontroll efter föreläggande fast pris 525 kr

Särskilda bestämmelser

För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för detta inte har meddelats, utgår ersättning för återbesök med 1050 kr/tim samt transportersättning. Utöver detta debiteras den ordinarie grundavgiften för första besöket samt administrationsavgift.