Taxa för brandskyddskontroll Högsby

Utdrag ur gällande taxa för brandskyddskontroll i Högsby Kommun. (220101-221231)

Priser inkl. moms (25%), avrundat till hela kronor.


Grundavgift

Grundavgift/inställelseavgift skiljer sig mellan helårsbebodda hus och fritidshus.

Helårsbebott hus; 350 kr
Fritidshus; 528 kr

Objektsavgift

Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal; 776 kr
Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till rökkanal i samma skorsten; 345 kr

Avgifter för fördjupad kontroll, separat utförd efterkontroll etc.

Timpris 1035 kr

Kontroll efter föreläggande fast pris 518 kr

Särskilda bestämmelser

För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för detta inte har meddelats, utgår ersättning för återbesök med 1035 kr/tim samt transportersättning. Utöver detta debiteras den ordinarie grundavgiften för första besöket samt administrationsavgift.