Fritidshus

Eldstäder i fritidshus sotas och brandskyddskontrolleras enligt samma regler som eldstäder i hus för fast boende. I allmänhet används eldstaden i fritidshuset bara i mindre omfattning, vilket innebär att sotning ska ske minst vart tredje år och brandskyddskontroll skall utföras vart sjätte år.

Om sotning inte har utförts i ditt fritidshus de senaste tre åren måste du höra av dig till sotningsdistriktet för att rättelse ska kunna göras och för att undvika nyttjandeförbud.