Priser

Taxorna för sotning och brandskyddskontroll antas av kommunfullmäktige och höjs genom indexuppräkning varje år.

Taxan är beräknad efter principen att de eldstäder i samma område som skall sotas besöks i tur och ordning för att minimera restiden.

För besök av enskilda hus, utanför ordinarie sotningstur, uttas timpris för resa och arbete.