Företag

Inte bara sotning…

Alla eldstäder som är i bruk, även i flerbostadshus, måste regelbundet brandskyddskontrolleras och sotas. Om det finns eldstäder i lägenheter är det fastighetsägarens ansvar att se till att dessa är i god kondition. Vi utför såväl sotning som besiktning, kamerainspektion och röktryckprovning av eldstäder och skorstenar. Vid om/nybyggnation hjälper vi till med goda råd vid installation av ny eldstad eller spisfläkt.

Inomhusklimat

Vi utför OVK-besiktning, rensning och injustering av ventilationskanaler för att förbättra luftväxlingen i huset och förhindra s.k. ”sjuka-hus besvär”. Regelbunden rensning är en god service åt de som arbetar och bor i fastigheten!

På dessa sidor har vi försökt sammanställa information som kan vara till nytta för dig som äger större fastigheter, är medlem i en bostadsrättsförening eller har ett allmänt intresse för energi-, hälso- och miljöfrågor