Privat

Inte bara sotning…

Sotaren kommer regelbundet till dig för att utföra en brandskyddskontroll i syfte att förebygga brand. Dessutom rensar vi dina rökkanaler och sotar ur dina eldstäder.

Sotaren kan också hjälpa dig rensa och justera in ventilationskanaler för att förbättra luftväxlingen i huset och förhindra s.k. ”sjuka-hus besvär”.

Vi hjälper dig med goda råd när du vill installera ny eldstad eller spisfläkt. Vi utför besiktning, kamerainspektion och röktryckprovning av eldstäder och skorstenar för att öka din trygghet. När du skall köpa eller sälja hus kan du vända dig till oss för att få en bedömning av skorstenen.

Vi ger dig gärna rekommendationer om hur du ska elda och förvara din ved för att få en säker och ekonomisk uppvärmning.

Kort sagt, sotaren kan hjälpa dig med mycket!

På dessa sidor har vi försökt sammanställa information som kan vara till nytta för dig som äger småhus, fritidshus eller bor i flerbostadshus.