Sotningstaxa Högsby

Sotningstaxa 1 januari 2022- 31 december 2022

Utdrag ur gällande sotningstaxa i Högsby Kommun.

Timpris 680 kr.
Priser inkl. moms (25%), avrundat till hela kronor.


Vanliga avgifter i småhus:

1. Grundavgift/Inställelse

Helårsbebott hus; 229 kr
Fritidshus; 296 kr

2. Objektsavgifter

Värmepanna (högst 50kW)
eldad uteslutande med olja; 288 kr
eldad uteslutande med olja, miljögodkänd, 344 kr
eldad helt eller delvis med fast bränsle, 344 kr
eldad helt eller delvis med fast bränsle, miljögodkänd, 369kr

Lokaleldstäder
Öppen spis, bastukamin, bakugn, ässja, pelletskamin 226 kr
Övriga lokaleldstäder; braskamin, kakelugn, vedspis etc 255 kr

3. Övrigt

Steghämtning, 68 kr
Stoftsugning, 45 kr
Demontering/montering av pelletsaggregat, 42 kr

För arbeten vilka beställes utom ordinarie planering uttages timersättning för arbete och restid, samt reseersättning.


Täthetsprovning/kamerainspektion vid nyinstallation, försäljning etc.

Vid besiktning av rökkanal till en eldstad, 2100 kr*
För varje tillkommande rökkanal, 400 kr

Täthetsprovning/kamerainspektion med anledning av sprängning.

Förbesiktning av en eldstad, 2100 kr*
För varje tillkommande rökkanal, 400 kr.

Efterbesiktning av en eldstad 1700 kr*
För varje tillkommande rökkanal, 400 kr.

Rensning av ventilation etc.

Pris enligt överenskommelse
Rengöring av ventilation och övriga arbeten som inte är lagstadgade kan berättiga till ROT-avdrag, kontakta oss för info

*Avgift för restid kan tillkomma för Högsby kommun samt för svårtillgängliga fastigheter.