Ny eldstad/spisfläkt

Tillvägagångsätt inför montering av ny eldstad.

Om du skall utnyttja en rökkanal i befintlig skorsten, börja med att kontakta skorstensfejaremästaren för besiktning. Ofta finns det fler kanaler, vi hjälper dig lokalisera den mest lämpade.

Bygganmälan skall alltid göras när du monterar in en ny eldstad eller skorsten. Detta gäller även vid byte av eldstad eller skorsten.
OBS Alla nya eldstäder som installeras måste klara utsläppskravet i BBR.

I de fall en helt ny skorsten eller imkanal från kök skall byggas gäller följande:

  1. Gör bygganmälan till samhällsbyggnadskontoret i god tid. Bygglovavdelningens expedition har tel 88735, där får du hjälp med blanketter och information. Anmälan kan också göras på nätet, www.oskarshamn.se.
  2. Både skorsten och eldstad skall vara typ- och miljögodkända för att godkännas.
  3. När du fått ett startbesked från samhällsbyggnadskontoret får installationen påbörjas.
  4. Efter montering skall skorstensfejaremästaren kontaktas för slutbesiktning, innan dess får eldstaden inte nyttjas. Se till att ha alla monteringsanvisningar, godkännanden och övriga handlingar tillgängliga vid slutbesiktningen.
    Efter godkänd besiktning sänder vi en kopia av besiktningsbeviset till samhällsbyggnadskontoret.

Tips! Glöm inte heller att glidskydd för markstege, godkänd takstege och eventuell takbrygga skall monteras. Läs mer om taksäkerhet här.