Lokalt nyhetsbrev

Nyhetsbrev via e-post

Onödigt ofta stöter vi på problem som uppkommit på grund av bristande kunskap.

Vi är alltid uppdaterade på nya regler gällande installation av lokaleldstäder, värmepannor och spisfläktar. Vi har koll på lagarna som reglerar takskyddsanordningar, sotning och brandskyddskontroll. Vi påminner installatörer och fastighetsägare om ansvarsfrågor och meddelar intressanta rättsfall. Vi påpekar åldersbrister i olika anläggningar likväl som vanliga brister vid nyinstallationer.
Bland annat…

Nyhetsbrevet vänder sig till alla intresserade murare, snickare, vvs-installatörer och flerbostadshusägare inom Oskarshamns Kommun.
Nyhetsbrevet innehåller kortfattad information och skickas ut vid behov, några gånger årligen.

Att göra så mycket som möjligt rätt från början sparar tid och leder till ännu bättre kundkontakter!

Anmäl dig till vår e-postlista!

Sänd oss ett e-postmeddelande; skriv “Nyhetsbrev” i ämnesraden, och ditt namn och företag i meddelandet.
kundservice@oskarshamssotarna.se

TÄNK PÅ att den information du får ofta är LOKAL, och endast ska tillämpas i Oskarshamns kommun