Eldstäder och rökkanaler

Skorstenens viktigaste uppgift är att transportera bort varma och giftiga rökgaser. Skorstenen måste därför vara tät och utformad så att överhettning av närliggande byggnadsdelar inte kan ske.

Det finns tre huvudtyper av skorstenar: murade skorstenar, plåt- eller stålskorstenar och modulskorstenar. Om du har en äldre stålrörsskorsten rekommenderar vi dig att undersöka dess skick.

Det finns tre huvudtyper av skorstenar: murade skorstenar, plåt- eller stålskorstenar och modulskorstenar. Om du har en äldre stålrörsskorsten rekommenderar vi dig att undersöka dess skick. För att säkerställa att skorstenen är i bra skick kan vi utföra en skorstensbesiktning.

Skorstenen skall vara anpassad till eldstaden. Exempelvis krävs en större kanal för vedeldning än för oljeeldning eftersom vattnet i veden omvandlas till stora volymer ånga.

Om du planerar att byta bränsleslag eller sätta in ny eldstad bör du först prata med skorstensfejaremästaren, vi hjälper dig se vilka förutsättningar som finns och vilka fällor man bör undvika!