OVK

OVK – obligatorisk ventilationskontroll

Dålig inomhusmiljö i många bostäder, skolor och andra lokaler har under senare år orsakat allt större hälsoproblem. Den viktigaste åtgärden för att komma till rätta med problemen är att förbättra ventilationen, vilket föranlett riksdag och regering att införa regler om obligatorisk ventilationskontroll, OVK.

Den 1 januari 1992 trädde “Förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem” i kraft. Den ingår i Svensk författningssamling och betecknas SFS 1991:1273. Boverket har med stöd av förordningen meddelat föreskrifter om bl.a. intervaller för kontrollen. Det är byggnadsägaren som skall se till att OVK sker. Som tillsynsmyndighet i Oskarshamns kommun agerar Byggnadsnämnden.

Funktionskontrollen skall ske enligt följande intervall:

  • Daghem, skolor, vårdlokaler o.d. – 2 års besiktningsintervall
  • Till- och frånluftsventilerade flerbostadshus och kontor – 3 års besiktningsintervall
  • Frånluftsventilerade flerbostadshus och kontor – 6 års besiktningsintervall
  • Självdragsventilerade flerbostadshus och kontor – 9 års besiktningsintervall
  • En- och tvåbostadshus med till- och frånluftsventilation – endast förstabesiktning

Vi utför OVK-besiktning av samtliga anläggningar.

Läs mer om Ventilation här