Ventilation

Hur ser det ut bakom ventilerna?

Svenska folket tillbringar närmare 90% av sin tid inomhus. Därför är vi också beroende av att inomhusklimatet är bra. Med god ventilation kan ohälsa förebyggas!

Vi ser till att ventilationen fungerar som den skall. Ventilationssystemet måste vara rätt utformat och väl underhållet. Detta gäller alla system från enklare självdragssystem till mer komplicerade till- och

Vi utför ventilationsrensningar av alla system och kanaler.

frånluftssystem med värmeväxling. Kontinuerlig rensning och injustering av frånluftskanalerna ökar luftflödet i huset och bidrar till bättre inomhusmiljö för de som vistas i lokalerna. Låt oss förebygga och förbättra, god ventilation är ingen självklarhet!

Metoder som används är bl.a. tryckluftsrensning och mekanisk rensning med roterande borste. Vi utför också luftflödesmätning och injustering av ventilationssystem samt OVK-besiktning av självdragssystem och mekanisk frånluft.

Kontaktperson:
Skfm Claes Jönsson, 0703-76 20 84