Ventilation

Hur ser det ut bakom ventilerna?

Svenska folket tillbringar närmare 90% av sin tid inomhus. Därför är vi också beroende av att inomhusklimatet är bra. Med god ventilation kan ohälsa förebyggas!

Vi utför ventilationsrensning av alla system och kanaler.

Vi ser till att ventilationen fungerar som den ska. Ventilationssystemet måste vara rätt utformat och väl underhållet. Detta gäller alla system från enklare självdragssystem till mer komplicerade till- och frånluftssystem med värmeväxling. Kontinuerlig rensning och injustering av ventilationen ökar luftflödet i huset och bidrar till bättre inomhusmiljö för de som vistas i lokalerna. Låt oss förebygga och förbättra, god ventilation är ingen självklarhet!

Metoder som används är bl.a. tryckluftsrensning och mekanisk rensning med roterande borste. Vi utför också luftflödesmätning och injustering av ventilationssystem samt OVK.

Kontaktperson:
Skfm Claes Jönsson, 0703-76 20 84