OskarshamnsSotarnas integritetspolicy

För att kunna erbjuda dig våra produkter och tjänster så behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Genom att kontakta oss, beställa eller använda våra produkter eller tjänster så accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

Vilken information samlar vi in?

Denna integritetspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från personliga möten, sociala medier, kontakt per telefon eller mejl. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. via mejl) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. via telefon).

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du beställer våra tjänster eller kontaktar oss per e-post, brev eller telefon. Denna information kan till exempel vara:

Personinformation: namn, adressinformation, leveransadress, e-postadress, telefonnummer, din arbetsplats.

Betalningsinformation: fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation.

Information om tjänster och leveranser: detaljer om de tjänster du köper och de eldstäder du innehar.

Finansiell information: kreditvärdighet

Historisk information: tidigare sotningar och besiktningar, övriga arbeten i din fastighet.

Informationen du ger oss är nödvändig för att sköta lagstadgad sotning och brandskyddskontroll, ingå ett avtalsförhållande med oss om ex ventilationsrensning, eller annat. Det kan till exempel vara för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag i din fastighet på bästa sätt eller för att vi ska kunna nå dig så fort som möjligt om något problem uppkommer. Personnummer behandlas bara i undantagsfall, ex vid ROT-arbeten.

Vad gör vi med informationen?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till våra kunder. Vissa uppgifter är frivilliga och vi samlar bara in dem om du har valt att lämna dem till oss.

Vilka personuppgifter sparar vi?

Adressuppgifter, Faktureringsinformation, Namn, E-post, Telefonnummer, Eventuella önskemål om tider, Lämnad information om koder/nycklar, Andra kontaktuppgifter, Information om dina eldstäder och rökkanaler samt i förekommande fall Företag/Organisation och Organisationsnummer.

Kommer vi dela vidare din information?

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part. Ibland delar vi dina personuppgifter till underleverantörer (ex. faktureringstjänst) för att kunna utföra våra åtaganden gentemot dig. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller utförda kontroller och sotningar samt redovisningskrav.

Dina rättigheter

Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära ett registerutdrag. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.

Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra lagstadgad sotning och brandskyddskontroll eller ingått avtal eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.

Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring.

Kontakta oss

Vi har en utsedd ansvarig person för integritetsfrågor som du når via kundservice@oskarshamnssotarna.se.
Personuppgiftsansvarig är OskarshamnsSotarna med organisationsnummer: 916528-7195. Vårt kontor ligger på Kulturgatan 20, 570 90  Påskallavik.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast 2018-05-24.