• SÄG JA TILL SVARTA JOBB
  • SÄG JA TILL SVARTA JOBB
  • SÄG JA TILL SVARTA JOBB
  • SÄG JA TILL SVARTA JOBB

Sotningstaxa

Sotningstaxa 1 december 2020- 31 mars 2021

Utdrag ur gällande sotningstaxa i Oskarshamns Kommun.

Timpris 599 kr.
Priser inkl. moms (25%), avrundat till hela kronor.

——————————————————————

Vanliga avgifter i småhus:

1. Grundavgift/Inställelse

Helårsbebott hus; 198 kr
Fritidshus; 298 kr

2. Objektsavgifter

Värmepanna (högst 50kW)
eldad uteslutande med olja; 253 kr
eldad uteslutande med olja, miljögodkänd, 303 kr
eldad helt eller delvis med fast bränsle, 303 kr
eldad helt eller delvis med fast bränsle, miljögodkänd, 325kr

Lokaleldstäder
Öppen spis, bastukamin, bakugn, ässja, pelletskamin 200 kr
Övriga lokaleldstäder; braskamin, kakelugn, vedspis etc 250 kr
Större köksspis, köksspis med spjällbotten, 380 kr

3. Övrigt

Steghämtning, 60 kr
Stoftsugning, 44 kr
Demontering/montering av pelletsaggregat, 41 kr

För arbeten vilka beställes utom ordinarie planering uttages timersättning för arbete och restid, samt reseersättning.

_______________________________________________________________

Täthetsprovning/kamerainspektion vid nyinstallation, försäljning etc.

Vid besiktning av rökkanal till en eldstad, 2100 kr*
För varje tillkommande rökkanal, 400 kr

Täthetsprovning/kamerainspektion med anledning av sprängning.
Förbesiktning av en eldstad, 2100 kr*
För varje tillkommande rökkanal, 400 kr.

Efterbesiktning av en eldstad 1700 kr*
För varje tillkommande rökkanal, 400 kr.

Rensning av ventilation etc.
Pris enligt överenskommelse
Rengöring av ventilation och övriga arbeten som inte är lagstadgade kan berättiga till ROT-avdrag, kontakta oss för info

*Avgift för restid kan tillkomma utanför Oskarshamns kommun samt för svårtillgängliga fastigheter.